Dyrevelfærd

Her finder du spørgsmål og svar om dyrevelfærd. Emnerne omhandler dyrenes foder, hormoner, antibiotika, plan for malkning, dyresundhed og velvære.

I Danmark lægges der stor vægt på at dyrene har deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov opfyldt for at sikre god dyrevelfærd. Hvad angår mejeriindustrien i Danmark, så anses de danske køer for at leve under høje standarder af dyrevelfærd. Som noget ret enestående er der i Danmark en særskilt lovgivning, der sikrer danske køers dyrevelfærd. 

Landmænd er etisk og lovgivningsmæssigt forpligtede til at skabe en god velfærdsstandard for de husdyr, de er ansvarlige for, og det skal bemærkes, at dette kan gavne både dyrene og gårdens rentabilitet, da køer, der opdrættes under gode velfærdsstandarder, er meget mere produktive.

Foder

Her finder du spørgsmål og svar om dyrenes foder.

Hormonbehandling af malkekøer

Her finder du spørgsmål og svar om dyrevelfærd og hormoner.

Køernes levetid

Her finder du spørgsmål og svar om køernes levetid.

Transport

Her finder du spørgsmål og svar om transport af køer.

Inseminering af kvier og køer

Her finder du spørgsmål og svar om inseminering af kvier og køer.

Køer på græs

Her finder du spørgsmål og svar om køer på græs.

Aflivning af kalve

Her finder du spørgsmål og svar om aflivning af kalve.

Separation af ko og kalv efter kælving

Her finder du spørgsmål og svar om separation af ko og kalv efter kælving.

Plan for malkning

Her finder du spørgsmål og svar om malkning af køer.

Dyresundhed

Her finder du spørgsmål og svar om dyresundhed.

Indhold af somatiske celler

Her finder du spørgsmål og svar om indholdet af somatiske celler i mælk.