Hormonbehandling af malkekøer

Her finder du spørgsmål og svar om dyrevelfærd og hormoner.

I Danmark og i resten af EU er der totalt forbud mod at bruge hormoner for at fremme væksten af landbrugsdyr, heriblandt malkekøer. De er forbudt iht. EU-direktiv 81/602/EEC.

I Danmark er det heller ikke tilladt systematisk at hormonbehandle sit kvæg. Der kan dog i enkelte tilfælde anvendes medicinsk behandling med hormoner til en ko, hvis dyrlægen anviser det.

Den form for hormonbehandling må dog ikke gives til de økologiske køer. De må kun få hormoner ved sygdomstilfælde, hvor formålet ikke er at fremkalde brunst.

Der er forbud mod at bruge væksthormoner for at øge mælkeproduktionen i EU. Det kan dog skabe forvirring, at lande som for eksempel USA eller Australien er flittige brugere af væksthormoner til både malkekøer og kødkvæg, fordi deres lovgivning er anderledes.
I Danmark er det ikke tilladt at hormonbehandle sig kvæg systematisk. I enkelte tilfælde kan dyrlægen dog anvise hormonbehandling til en ko, hvis den har brug for hjælp til at komme tilbage i sin cyklus efter kælvning. Den form for hormonbehandling må dog ikke gives til de økologiske køer. De må kun få hormoner ved sygdomstilfælde, hvor formålet ikke er at fremkalde brunst.
Det er tilladt at bruge væksthormoner i for eksempel USA og Australien, fordi eksperter har vurderet, at hormonerne ikke udgør nogen fare for menneskets sundhed. I EU ønsker vi dog ikke at indtage fødevarer, der er fremstillet ved, at køerne bliver udsat for hormonindsprøjtninger
Der vil altid være hormoner i mælk, fordi koen, ligesom os mennesker, producerer hormoner. Mængden af hormoner i mælk er dog meget mindre end den, vi selv producerer i kroppen, og hormonerne er på ingen måde farlige for os mennesker. En negativ omtale af hormoner i mælk stammer nok fra for eksempel USA og Australien, da det her er tilladt at give køer væksthormoner.