Indhold af somatiske celler

Her finder du spørgsmål og svar om indholdet af somatiske celler i mælk.

Da antallet af somatiske celler er en indikator for infektion, er det en acceptabel indikator for en kos helbred, især når det drejer sig om yverbetændelse. En mere omfattende vurdering af koens helbred bør dog tage mange andre faktorer med i betragtning også, som f.eks. koen fysik (kropsvægt, form, pelsens udseende, gang mv), vækst, biokemiske analyser, mælkeydelse og afføringens konsistens.

Hvis der er somatiske celler i mælken, er det hovedsagelig hvide blodlegemer. Disse celler findes naturligt i koen, og er en del af dens immunforsvar.

De fleste køer, der ikke har - eller ikke tidligere har haft - en infektion, ligger celletallet på under 100.000 celler/ml, og det er bredt anerkendt, at et celletal højere end 150.000 celler/ml tyder på en infektion.  Et højt indhold af somatiske celler i mælketanken tyder på, at der er yverbetændelse i besætningen. Man går ud fra, at et indhold af somatiske celler på 300.000 til 400.000 celler/ml tyder på, at ca. 40 % af besætningen er inficeret. I EU er en grænse på 400.000 somatiske celler/ml tilladt i mælk. I Danmark har gennemsnittet været faldende de seneste år og ligger nu på omkring 200.000 celler/ml.