Gør man noget for at få flere køer på græs?

Forbrugerne har stor indflydelse på, om de danske køer skal på græs eller ej, da landmændene i høj grad leverer det, som forbrugerne ønsker.  Her opleves det, at køer på græs ikke er det, der alene driver valget af mælk. Andre faktorer som pris, nationalitet og friskhed spiller også ind. Da det er dyrere for landmændene at producere økologisk mælk, kræver det også, at forbrugerne er villige til at betale mere for mælken. Stiger efterspørgslen på økologisk mælk, vil antallet af køer, der går på græs i sommerperioden, derfor også stige.