Hvordan er forholdene for de malkekøer, der ikke kommer på græs?

De danske landmænd har siden år 1990 investeret i cirka 3500 nye løsdriftsstalde, og de danske køer har derfor historisk gode fysiske rammer. De danske stalde er da også langt mere moderne, end stalde i mange andre lande. 95 procent af de danske malkekøer lever i dag i løsdriftsstalde, hvor pladsen er god. Staldenes tag, men åbne sider sikrer, at køerne får frisk luft, læ og et tørt hvileareal. Det giver køerne en oplevelse af at være udenfor, og landmændene kan let give dem sundhedspleje og gode fodringsmuligheder.