Hvorfor er der færre og færre køer, der kommer på græs?

Landbrugets besætninger er i dag større, end de har været førhen, og det giver flere udfordringer i forhold til at sætte køerne på græs. Det kræver for eksempel, at der er store græsningsarealer tæt på gården, og at der er nogle gode drivveje, som køerne kan gå på for at komme til græsset. Har køerne for langt, eller er vejen mudret, kan nemlig det give skader på koens klove og uhygiejniske forhold ved yveret. Det vil her gå ud over køernes velfærd, hvis de skal på græs.