Hvorfor kommer alle danske malkekøer ikke på græs?

Det er den enkelte landmand, der vurderer, hvad der er bedst for hans køer, og her er køernes velfærd afgørende, da landmændene ved, at sunde køer producerer mest og bedst mælk. Der kan være flere gode grunde til, at køerne har det bedst i stalden. Er markerne for eksempel placeret langt væk, kan det være svært at opfylde koens behov for at blive fordret og malket til tiden, eller er vejen til marken mudret, kan det give skader på klovene eller uhygiejniske forhold ved yveret. I de tilfælde vil det gå ud over køernes velfærd, hvis de skal på græs.