Er det ikke synd for kalven?

Landmanden er nødt til at skille koen og kalven fra hinanden, for at malkekoen kan bruges til at producere mælk. Forsøg har vist, at en tidlig adskillelse er det mindst belastende for koen og kalven, da de ikke når at knytte helt så stærke sociale bånd. Det er desuden ikke kun negativt for kalven, at den fjernes tidligt fra sin mor, da det mindsker risikoen for, at den smittes med sygdomme fra koen, som kan være rask smittebærer. Derudover kan en kalv bedst vænne sig til mennesker i løbet af dens første leveuge, og det sker i høj grad ved, at staldpersonalet har tæt kontakt med kalven under for eksempel mælkefodring.