Hvorfor har man valgt at adskille dem efter 12/24 timer?

Efter kælvningen begynder koen og kalven at danne sociale bånd. Disse bånd forstærkes gennem den tid, de går sammen, og en senere adskillelse af koen og kalven er derfor mere belastende og stressende for dem end en adskillelse, der sker allerede efter 12-24 timer. En tidlig adskillelse minimerer desuden risikoen for, at koen, som kan være en rask smittebærer, smitter kalven, der er meget modtagelig over for smitte.