Hvorfor tager man kalvene væk fra koen?

Landmændene holder malkekøerne som husdyr, fordi de kan producere mælk til forbrugerne. For at landmændene kan komme til koens mælk, er de nødt til at fjerne kalven fra koen kort tid efter kælvningen. Denne adskillelse sker så skånsomt som muligt og i overensstemmelse med erfaringer, der er anerkendt både praktisk og videnskabeligt.

En ko og dens kalv skal ifølge dansk lovgivning gå sammen i minimum 12 timer ved konventionelle malkekvægsbesætninger, mens de skal gå sammen i minimum 24 timer ved økologiske malkekvægsbesætninger. Herefter må landmændene skille dem ad.