Var det ikke bedre at lade koen og kalven gå sammen i længere tid?

Det er svært at fastsætte det mest optimale tidspunkt for, hvornår det er bedst at adskille en ko og dens kalv. Koen og kalven stimuleres begge positivt ved, at koen får lov til at slikke kalven. Omvendt har forsøg også vist, at det er mindre stressende og belastende for koen og kalven, hvis de adskilles tidligt, fordi de ikke når at knytte helt så stærke sociale bånd. Det er nogle af de aspekter, der har haft betydning for beslutningen om, at koen og kalven skal gå sammen i minimum 12-24 timer.