Homogenisering

Her finder du spørgsmål og svar om homogenisering af mælk.

Når ubehandlet mælk opbevares eller henstår, stiger fedtet op til overfladen. Homogenisering er en proces, hvor fedtkuglerne findeles til en mindre størrelse, så de holder sig svævende i mælken, hvilket giver en ensartet (homogen) konsistens. Homogeniseringen sker ved at mælken sendes gennem små huller under højt tryk. En stor del af den mælk, der sælges i Danmark er homogeniseret.

Ekstra information:
Homogenisering gør mælken hvidere, da det højere antal fedtkugler spreder lyset mere effektivt.

Da homogenisering er en mekanisk proces, hvor fedtet i mælken fordeles mere ligeligt, er det alene de fysiske egenskaber der ændres. Mælkens ernæringsmæssige sammensætning ændres ikke.

Ekstra information:
De strukturelle ændringer, der sker under homogeniseringen, gør fedtkuglerne mindre, idet membranen på mælkens fedtkugler nedbrydes. Ny forskning undersøger, hvilken rolle membranen på mælkens fedtkugler spiller for vores sundhed.

Referencer:

Mikalski, M.C. & Januel, C. (2006) Does homogenization affect the human health properties of cow's milk? ScienceDirect. Volume 17, Issue 8, August 2006, Pages 423–437