Homogenisering

Her finder du spørgsmål og svar om homogenisering af mælk.

Når ubehandlet mælk opbevares eller henstår, stiger fedtet op til overfladen. Homogenisering er en proces, hvor fedtkuglerne findeles til en mindre størrelse, så de holder sig svævende i mælken, hvilket giver en ensartet (homogen) konsistens. Homogeniseringen sker ved at mælken sendes gennem små kanaler under højt tryk. En stor del af den mælk, der sælges i Danmark er homogeniseret.

Ekstra information:
Homogenisering gør mælken hvidere, da det højere antal fedtkugler giver en anden lysbrydning.

En stor del af den mælk, der sælges i Danmark er homogeniseret - der er dog visse undtagelser. Traditionel skummetmælk og piskefløde homogeniseres ikke – skummetmælken indeholder så lidt fedt, at den alligevel ikke vil danne et flødelag på toppen, og hvis piskefløde homogeniseres, kan den ikke piskes til skum. Økologisk mælk og fløde homogeniseres oftest heller ikke. En af tankegangene bag de økologiske produkter har traditionelt været at behandle mælken så lidt som muligt.

Da homogenisering er en mekanisk proces, hvor fedtet i mælken fordeles mere ligeligt, er det alene de fysiske egenskaber der ændres. Mælkens ernæringsmæssige sammensætning ændres ikke.

Ekstra information:
De strukturelle ændringer, der sker under homogeniseringen, gør fedtkuglerne mindre. Ny forskning undersøger, hvilken rolle membranen på mælkens fedtkugler spiller for vores sundhed.