Indhold af somatiske celler

Her finder du spørgsmål og svar om indhold af somatiske celler i mælk.

I tilfælde af en infektion, såsom yverbetændelse, stiger antallet af somatiske celler i mælken, hvilket kan påvirke mælkens sammensætning og kvalitet. EU pålægger p.t. en lovmæssig grænse på 400.000 somatiske celler/ml hvorfor mælk, der overskrider denne grænse, skal afvises af mejeriet, hvilket giver betydelige økonomiske tab for landmanden. Dette direktiv tilskynder til god landbrugspraksis for at sikre produktionen af kvalitetsmælk i Danmark og EU.

Hvis der er somatiske celler i mælken, er det hovedsagelig hvide blodlegemer. Disse celler findes naturligt i koen, og er en del af dens immunforsvar.

De fleste køer, der ikke har - eller ikke tidligere har haft - en infektion, ligger celletallet på under 100.000 celler/ml, og det er bredt anerkendt, at et celletal højere end 150.000 celler/ml tyder på en infektion.  Et højt indhold af somatiske celler i mælketanken tyder på, at der er yverbetændelse i besætningen. Man går ud fra, at et indhold af somatiske celler på 300.000 til 400.000 celler/ml tyder på, at ca. 40 % af besætningen er inficeret. I EU er en grænse på 400.000 somatiske celler/ml tilladt i mælk. I Danmark har gennemsnittet været faldende de seneste år og ligger nu på omkring 200.000 celler/ml.