Hvordan indikerer indholdet af somatiske celler mælkens kvalitet?

I tilfælde af en infektion, såsom yverbetændelse, stiger antallet af somatiske celler i mælken, hvilket kan påvirke mælkens sammensætning og kvalitet. EU pålægger p.t. en lovmæssig grænse på 400.000 somatiske celler/ml hvorfor mælk, der overskrider denne grænse, skal afvises af mejeriet, hvilket giver betydelige økonomiske tab for landmanden. Dette direktiv tilskynder til god landbrugspraksis for at sikre produktionen af kvalitetsmælk i Danmark og EU.