Kvalitet

Her finder du spørgsmål og svar om mælkens kvalitet.

Størstedelen af den mælk, der sælges i Danmark, sælges i plastikbeholdere eller kartoner. Plastikbeholderne er normalt lavet af high density polyethylene (HDPE). Det er et materiale, der er godkendt til fødevarekontakt, som beskytter fødevaren, som kun vejer lidt, og som kan genbruges. Mælkekartoner er normalt lavet af papir i form af pap samt af tynde lag af den samme godkendte plast, polyetylen. Uanset hvilket materiale, der anvendes skal det være godkendt som ”fødevarekontaktmateriale”. Fødevarestyrelsen er ansvarlig for at overvåge eksponeringen og sikkerheden, hvad angår materialer, der er i kontakt med fødevarer, og på basis af den aktuelle risikovurdering er polyetylen godkendt som værende sikker.
Mælkens kvalitet er vigtig for forbrugeren, både hvad angår udseende, smag og dens potentielle effekt på helbredet. Mælkens kvalitet kan vurderes ved at måle faktorer, der påvirker disse egenskaber, såsom ernæringsmæssig sammensætning, fysiske og kemiske egenskaber, rester og hygiejniske faktorer (malkeforhold, antal af somatiske celler, samlet antal bakterier og antal termoresistente bakterier). I Danmark findes der et gradueret mælkebetalingssystem, der fremmer en høj mælkekvalitet med lavt antal af somatiske celler og samlet antal bakterier. Der er vedtaget incitamenter, der skal tilskynde til god praksis inden for malkekvægbrug, som har gavnlig virkning på mælkeydelsen. Fødevarestyrelsen og NaturErhverv er de kompetente myndigheder, der er udpeget til at håndhæve mælkekvaliteten og sikkerhedslovgivningen, og dette organ gennemfører rutinemæssigt gårdinspektioner.