Pesticider

Her finder du spørgsmål og svar om pesticider.

For at håndhæve EU-lovgivningen, som fastlægger den maksimalt tilladte koncentration af pesticidrester i fødevarer, har Fødevarestyrelsen et testprogram til overvågning af pesticidrester og til sikring af, at forbrugerne ikke udsættes for risici. Mejerierne og mejeribranchen i Danmark foretager ligeledes selv overvågning for mulige pesticidrester. Der er aldrig blevet påvist pesticidrester i dansk mælk.