Type 2-diabetes

Her finder du spørgsmål og svar om mælk og type 2-diabetes.

Det er en kendt sag, at kosten spiller en vigtig rolle for årsagen, forebyggelsen af type 2-diabetes.

Der er stigende evidens for, at mejeriprodukter kan bidrage til at reducere risikoen for type 2-diabetes. Sammenhængen ses især for de fermenterede mejeriprodukter såsom yoghurt og ost. Flere af mejeriprodukternes komponenter kan potentielt spille en rolle for den reducerede risiko, bl.a. protein, calcium, magnesium og mælkefedtsyrer, ligesom også mekanismer relateret til syrning kan have betydning. Da antallet af mennesker med type 2-diabetes i Europa stiger, kan selv en lille beskyttende effekt have stor betydning for folkesundheden.

Ekstra information:
Mere end 320.000 danskere har diabetes, 200.000 danskere ved endnu ikke, at de har type 2-diabetes og 750.000 danskere skønnes at have forstadie til diabetes. Type 2-diabetes mellitus (T2DM) opstår på grund af et højt indhold af glukose i blodet (hyperglykæmi). Det reguleres normalt af hormonet insulin, men T2DM forringer denne proces. Der er betydelige helbredskonsekvenser forbundet med diabetes, heriblandt en øget risiko for hjerte-kar-sygdomme samt organ-specifikke komplikationer.

 

Referencer:

Diabetes foreningen http://diabetes.dk/presse/diabetes-i-tal/diabetes-i-danmark.aspx