Hvad er forskellen mellem ko-, fåre- og gedemælk?

Selvom ko-, fåre- og gedemælk smager forskelligt, hovedsageligt på grund af dyrenes kost, er den ernæringsmæssige sammensætning af de forskellige typer næsten ens. Vandindholdet i fåre- og gedemælk er lidt lavere end vandindholdet i komælk. Det betyder, at fåre- og gedemælk indeholder lidt mere fedt, protein samt visse vitaminer og mineraler. Forskellen mellem de forskellige arter er dog lige så stor indenfor hver dyreart fx mælk fra jersey og sortbroget ko. Smagspræferencer og tilgængelighed gør komælk til den foretrukne mælketype i Danmark.