Mælkeproduktion og klimabelastning

Her finder du spørgsmål og svar om klimabelastningen fra den danske mælkeproduktion.

En anerkendt hollandsk forskergruppe har i 2011 udarbejdet en af de mest retvisende undersøgelser af klimaaftrykket fra produktionen af mælk i forskellige europæiske lande (Lesschen et al., 2011).

Ifølge forskerne har Danmark den laveste udledning af drivhusgasser per produceret kg. mælk. Undersøgelsen viser også, at dansk fødevareproduktion ligger bedre end gennemsnittet i EU. For eksempel ligger Danmark på en god fjerde plads målt i udledning pr. kg. produceret dansk oksekød.

 

Den danske mejerisektor fokuserer løbende på at nedbringe udledningen af drivhusgasser i mælkens værdikæde. Der er allerede opnået store reduktioner i ressourceforbruget på mejeriet såvel som i distributionskæden og på emballagesiden.

Derudover har mejerierne involveret sig aktivt i at hjælpe mælkeproducenterne med at udarbejde klimatjek eller klimahandlingsplaner, der kan hjælpe til at reducere udledningerne på bedrifterne.